|
|
|
|
 

NATURBRUK

GENERELL
STUDIE
KOMPETANSE

Bygg- og
Anleggs-
teknikk

TEKNIKK OG
INDUSTRIELL
PRODUKSJON

VG1:

NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG1:

Bygg-
og anleggsteknikk

VG1:

Teknikk og industri-
ell produksjon

VG2:

Landbruk og
gartnernæring

VG2:

Heste- og
Hovslagerfag

VG2:

Byggteknikk

VG2:

Kjøretøy

(Lette)

 

Landbruk - årskurs

(Agronom) -> fagskolen

VG3:

Landbruk

(Agronom)

VG3:

Naturbruk

(Studiekompetanse)

Opplæring i
bedrift

(2 år)

Påbygging til
generell studie-
kompetanse

Opplæring i bedrift

(2 år)

Opplæring i bedrift

(2 år)
Tomb Videregående skole og landbruksstudier
Adr: Tomballeen 7, 1640 Råde | E-post: post@tomb.no | Tlf: 69 28 30 00 | Fax: 69 28 30 06 | Gavekonto: 3000.18.62185
Ansv. redaktør: Kari Mette Sundby |  Illustrasjonsfoto på nettsiden: Fredrik Arff | FRONTER | iSkole
 

Studietilbud

Tomb – videregående skole på en levende gård

Tomb  tilbyr i dag 3 utdanningsprogram:
- Naturbruk – med eller uten studiekompetanse 
  Fordyp deg i frilufstliv, hest eller landbruk
- Bygg- og anleggsteknikk/byggteknikk
- Teknikk og industriell produksjon/kjøretøy
+ Påbygging til generell studiekompetanse

SØKNADSFRIST: 1. MARS

TOMB FAGSKOLE
Se egen nettside: www.tombfagskole.no
SØKNADSFRIST: 15. APRIL 

Info in English