|
|
|
|
 
soketopp

Søk på Tomb

Informasjon om Søker, Ønsket utdanningsprogram og Foresatte må fylles ut.
For å fylle ut skjemaet, klikker du på feltet, f. eks. navn og skriver inn navnet ditt. Vedlegg og opplysninger som det ikke er plass til på skjemaet, ettersendes med post.
Søker:
Ønsket linje og årstrinn (F.eks: "Vg2: byggteknikk" eller "Vg1: Naturbruk")Om du søker Vg1 naturbruk; kryss av ønsket profilvalg Hest Friluftsliv Landbruk/Agronomi

Kryss av dersom du søker på særskilt grunnlag (søknadsfrist 1. feb)
Tidligere utdanning


Foresatte:
Annen erfaring (Arbeid, Militær verneplikt /sivili avtjening, tilitsverv, kurs e.l.)


Søknaden blir ikke vurdert før kopi av terminkarakterer fra første termin inne værende skoleår og event. attester er mottatt. Vitnemål / dokumentasjon for fullført skoleår ettersendes når det foreligger.Tomb Videregående skole og landbruksstudier
Adr: Tomballeen 7, 1640 Råde | E-post: post@tomb.no | Tlf: 69 28 30 00 | Fax: 69 28 30 06 | Gavekonto: 3000.18.62185
Ansv. redaktør: Kari Mette Sundby |  Illustrasjonsfoto på nettsiden: Fredrik Arff | FRONTER | iSkole
Info in English