Parken - et kulturminne

Rosehage - se nedenfor

Tomb - en av 12 herregårder i Smaalenene Amt
 

Rundt 1680 var Tomb en av 12 herregårder i Smaalenene Amt. I dette amtet lå halvparten av alle de herregårdene som fantes i hele landet. Herregårdsbetegnelsen ble gitt de gårdene som hadde kongelige privilegier og huset adelsmenn. 

Det finnes ingen bygninger igjen på Tomb som kan gi assosiasjoner til fordums storhetstid. Et unntak er stabburet som antakelig er fra 1840-tallet, og vi vet at grunnmuren til fjøset minst er like gammel. Muligens er alderen på deler av fundamentet til det gamle internatet fra 1500-tallet.

Rester av et fantastisk kulturminne Det var ikke bare bygningsmassen på en gård som sa noe om privilegier og økonomisk styrke. Et nesten like viktig element var parkanlegget. Og selv om utviklingen har gått hardt utover den gamle bebyggelsen på Tomb, så er damanlegget og parken bevarte rester, et fantastisk kulturminne som det ikke finnes så mange igjen av i Norge. Hageanlegg fra romantikken Parken på Tomb bærer i dag preg av å være en landskapspark. Her er dammer, bruer, hasselnøttallé, mangslungne stier, store og majestetiske trær og minnesmerket til Hermine Fugleberg.Landskapsparken er romantikkens hageanlegg, og inspirasjonen ble hentet fra England. I romantikken ønsket man å spille på følelser og stemninger, snarere enn fornuft og logikk som f. eks. i den strengt regisserte barokkhagen. Men parken på Tomb har helt sikkert hatt et annet utseende før romantikken satte sitt preg på den i begynnelsen av 1800-tallet. Et parkanlegg vil alltid endre seg over tid.


ROSEHAGERose: Christopher Columbus

På Tomb finnes en samling av moderne roser. I tillegg er her et lite utvalg av historiske roser og noen ville rosesorter. Det er Norsk Roseforening, avdeling Østfold som drifter roseparken.
Hagen ble påbegynt i 1990 og ble mye utvidet i 1993 og 1995. I dag er rosehagens areal forminsket, og dermed er det også færre sorter enn tidligere.

Søndag 2. august 2015 har Østfold Roseforening temadag om moderne roser. Sted: Roseparken på Tomb. Se Norsk Roseforening for mer informasjon.
Rose: Sangerhauser Jubileumsrose

Hvor kommer rosene fra?
De fleste rosene i Tomb Rosehage er stilt gratis til disposisjon av de mest kjente roseforedlere i Europa. Disser er: 
W. Kordes Söhne, Tyskland
Rosen Tantan, Tyskland
Noack Rosen, Tyskland
Poulsen Roser Aps., Danmark
Interplant B.V., Holland
W. Van Sante, planteskole, Belgia
Meilland, Frankrike
D. Austin, England

Historiske roser er kjøpt inn fra Roseplanteskole Løve i Danmark. 

Supplering av roser som er gått ut gjøres ved innkjøp i norske og utenlandske planteskoler.

I tillegg til innsatsen fra Tomb og Norsk Roseforening er det en rekke firma som har støttet og støtter Tomb Rosehage;

Sparebanken NOR, avd Råde
Rockwool, Glava A/S
Norfolier as & co
Brødrene Skolt A/S
Arve Slettevold Hagesenter
K. Magnussen Planteskole
Onsøy Planteskole
Rød Planteskole
Vestby Plantesskole
Seim trær
A/S Freia Sjokoladefabrikk
Hafslund Energi
Nordre Dyhre Gård
Kopisentralen AS Rose: Souvinir du Dr. Jamiain.