|
|
|
|
 

Parken - et kulturminne

Rosehage - se nedenfor

Tomb - en av 12 herregårder i Smaalenene Amt
 

Rundt 1680 var Tomb en av 12 herregårder i Smaalenene Amt. I dette amtet lå halvparten av alle de herregårdene som fantes i hele landet. Herregårdsbetegnelsen ble gitt de gårdene som hadde kongelige privilegier og huset adelsmenn. 

Det finnes ingen bygninger igjen på Tomb som kan gi assosiasjoner til fordoms storhetstid. Et unntak er stabburet som antakelig er fra 1840-tallet, og vi vet at grunnmuren til fjøset minst er like gammel. Muligens er alderen på deler av fundamentet til det gamle internatet fra 1500-tallet.

Rester av et fantastisk kulturminne Det var ikke bare bygningsmassen på en gård som sa noe om privilegier og økonomisk styrke. Et nesten like viktig element var parkanlegget. Og selv om utviklingen har gått hardt utover den gamle bebyggelsen på Tomb, så er damanlegget og parken bevarte rester, et fantastisk kulturminne som det ikke finnes så mange igjen av i Norge. Hageanlegg fra romantikken Parken på Tomb bærer i dag preg av å være en landskapspark. Her er dammer, bruer, hasselnøttallé, mangslungne stier, store og majestetiske trær og minnesmerket til Hermine Fugleberg.Landskapsparken er romantikkens hageanlegg, og inspirasjonen ble hentet fra England. I romantikken ønsket man å spille på følelser og stemninger, snarere enn fornuft og logikk som f. eks. i den strengt regisserte barokkhagen. Men parken på Tomb har helt sikkert hatt et annet utseende før romantikken satte sitt preg på den i begynnelsen av 1800-tallet. Et parkanlegg vil alltid endre seg over tid.


ROSEHAGERose: Christopher Columbus

På Tomb finnes en stor samling av moderne roser, i tillegg er her et fint utvalg av historiske roser og en del ville rosesorter. 
Rosehagen på Tomb er det ca. 350 ulike sorter og omlag 1900 rosebusker. De første roser begynner normalt å blomstre tidlig i juni. Mange blomstrer helt til frosten setter stopp i oktober. Størst blomsterprakt i Rosehagen er det fra midt i juli til midt i august. 

Tomb Rosehage er anlagt etter forslag fra og i samarbeid med Norsk Rose Forening. Hagen ble påbegynt i 1990 og er mye utvidet i 1993 og 1995.

Formålet med Tomb Rosehage er bl.a.:
Den skal være til pryd og glede for publikum
Vurdering av roser som er i bruk
Planting og vurdering av nye sorter
Øke folks kjennskap til roser og stell av disse.

Formålet søkes oppnådd ved:
Rosehagen er alltid åpen for publikum. Det er gratis adgang.
Alle roser er merket med tydelige skilt
Det gis ut en brosjyre av rosehagen
Det foretas mange ulike vurderinger av rosene
Det holdes kurs og gis omvisninger .
Rose: Sangerhauser Jubileumsrose

Hvor kommer rosene fra?
De fleste rosene i Tomb Rosehage er stilt gratis til disposisjon av de mest kjente roseforedlere i Europa. Disser er: 
W. Kordes Söhne, Tyskland
Rosen Tantan, Tyskland
Noack Rosen, Tyskland
Poulsen Roser Aps., Danmark
Interplant B.V., Holland
W. Van Sante, planteskole, Belgia
Meilland, Frankrike
D. Austin, England

Historiske roser er kjøpt inn fra Roseplanteskole Løve i Danmark. 

Supplering av roser som er gått ut gjøres ved innkjøp i norske og utenlandske planteskoler.

I tillegg til innsatsen fra Tomb og Norsk Roseforening er det en rekke firma som har støttet og støtter Tomb Rosehage;

Sparebanken NOR, avd Råde
Rockwool, Glava A/S
Norfolier as & co
Brødrene Skolt A/S
Arve Slettevold Hagesenter
K. Magnussen Planteskole
Onsøy Planteskole
Rød Planteskole
Vestby Plantesskole
Seim trær
A/S Freia Sjokoladefabrikk
Hafslund Energi
Nordre Dyhre Gård
Kopisentralen AS Rose: Souvinir du Dr. Jamiain.

Kontakt oss

Sentralbord: 69 28 30 00
E-post: post@tomb.no
Internett: www.tomb.no
Telefax: 69 28 30 06
Internat/kjøkken: 69 28 30 30

Adr:
Tomb
Videregående Skole og landbruksstudier
Tomb
1640 RÅDE

 

ANSATTE

Administrasjon og kontor Vis
Astrid Langmoen Olsen
Rektor
astrid@tomb.no
Helge Brundtland
Inspektør
helge@tomb.no
Kate Hofsøy
Økonomi/regnskap
kate@tomb.no
Heidi Østby
Økonomi/regnskap
heidi@tomb.no
Hanne Tangen
Sekretær
post@tomb.no
Tor Arne Hustvedt
IKT/lærer
tor@tomb.no
Steinar Bernes
IKT
steinar@tomb.no
Rune Halvorsen
Vaktmester
rune@tomb.no
Kari-Mette Sundby
Informasjon og markedsføring/lærer
mette@tomb.no
 
Lærere og assistenter Vis
Hans Alvim
Lærer naturfag
hans@tomb.no
Egil Andersen
Assistent
egil@tomb.no
Hans Kristian Bakke
Assistent
hansk@tomb.no
Olav Barmen
Faglærer kjørtøy
olavb@tomb.no
Anne Brundtland
Lærer engelsk og norsk - bibliotekansvarlig
anne@tomb.no
Mari Engeland
Lærer i naturfag
mari@tomb.no
Lars Olav Freim
Lærer i skogbruk
lars@tomb.no
Tormod Gaustad
Assistent
tormod@tomb.no
Stein Grimsrud
Lærer i matematikk og geologi
stein@tomb.no
Ole Marius Grønlien
Lærer i økonomi + Tomb Fagskole
ole@tomb.no
Runo Haug
Lærer i matematikk
runo@tomb.no
Helge Heen
Faglærer - internatmedarbeider
helgeh@tomb.no
Torunn Båtvik
Lærer i historie/samfunnsfag og spes.ped
torunn@tomb.no
Knut Huseby
lærer i jordbruk og plantefag
knut@tomb.no
Kåre Øystein Høye
Faglærer i kjøretøy
oystein@tomb.no
Arne Høyås
Karriererådgiver - lærer i naturforvaltning
arne@tomb.no
Berit Jakobsen
Assistent
berit@tomb.no
Trond Jarlstad
Lærer i kroppsøving
trond@tomb.no
Inger-Helen Kiil Jenssen
Lærer i norsk og engelsk
Roar Johansen
Lærer i byggteknikk
roar@tomb.no
Jørgen Kvarme
Stallmester og faglærer i hest
jorgen@tomb.no
Knut Christen Mamen
Lærer i norsk og kristendom
mamen@tomb.no
Gunnar Moslått
Lærer i teknikk og industr. produksjon
gunnar@tomb.no
Gunnar Nilsen
Faglærer i byggteknikk
gunnarn@tomb.no
Monica Olsen

Per Håvar Moe Nevland
Lærer i husdyr
Dag E Sandli
Lærer i økonomi
dag@tomb.no
Tonje Haugeto Stang
Sosialrådgiver - lærer i kristendom og engelsk
tonje@tomb.no
Ole Kristian Unnerud
Faglærer i byggteknikk
olek@tomb.no
Oddbjørg Vastveit
Assistent
Ewa Wallin
Lærer i husdyr Tomb Fagskole
ewa@tomb.no
Morten Thomassen
Lærer i matematikk og kristendom
morten@tomb.no
Einar Østmo
Lærer i jord- og plantedyrking + Tomb Fagskole
einar@tomb.no
 
Internat Vis
Eileen Johansen
Kokk - kjøkkensjef
Grethe Gaustad
Internat-husmor
grethe@tomb.no
Turid Madsen
Kokk
Liv Sveung
kjøkken
Marit Grønli
kjøkken
Hilde Tømmerholen
Kjøkken
Lisbeth Grimstad
Kjøkken
Liv Wesnes
Renhold
Zita - Hong-Mei Luo
Renhold
Tone Nielsen
Renhold
Tove Pettersen
Renhold
 
Gårdsdrift Vis
Else Marie Viladsen - grisehus

else@tomb.no
Asbjørn Røyneberg
Fjøsmester
asbjorn@tomb.no
Svein Olstad
Instruktør fjøs
svein@tomb.no
Olav Røyneberg
Gårdsdrift, permisjon til 1/3- 14
olavr@tomb.no
Arne Juvkam
Grisehus og sagbruk
arnej@tomb.no
 
Tomb Videregående skole og landbruksstudier
Adr: Tomballeen 7, 1640 Råde | E-post: post@tomb.no | Tlf: 69 28 30 00 | Fax: 69 28 30 06 | Gavekonto: 3000.18.62185
Ansv. redaktør: Kari Mette Sundby |  Illustrasjonsfoto på nettsiden: Fredrik Arff | FRONTER | iSkole
Info in English