|
|
|
|
 

Om Tomb

Fra herregård til videregående skole

Tomb er historien om en gammel herregård som i 1939 ble en jordbruksskole. I dag er Tomb en videregående skole og en moderne bondegård. Her er robotfjøs, gisehus, sauefjøs og  stallanlegg på 1000 kvm. 

På denne levende gården har omlag 240 elever sin skolehverdag. Elevene er fordelt på tre utdanningsprogram: Naturbruk (profil hest, friluftsliv eller agronomi/landbruk), Bygg- og anleggsteknikk (Byggteknikk i Vg2) og Teknikk og industriell produksjon (Lette kjøretøy i Vg2).
Les mer om studietilbud her.

I tillegg har Tomb Fagskole i husdyr og driftsledelse

Omlag 135 elever bor i skolens internat, mens 100 elever bor utenfor skolen. Noen bor på hybel i nærområdet og noen dagpendler til skolen.

- Tomb er en kristen friskole og en offentlig godkjent skole. Skolen bruker de samme læreplaner og gir samme kompetanse som offentlig skole.

- Skolen er landsdekkende, og det betyr at elever fra hele landet kan søke om studieplass.

Skolens eier er Normisjon.


Tomb - en naturperle
Til den tidligere herregården hører også et omfattende parkanlegg. Internatet er omkranset av en fantastisk landskapspark. Her er parkstier og  gamle dammer. 

Andre severdigheter på Tomb er rosehage (Norsk roseforening, avd. Østfold) , gårdsmuseum, husmannsplass i parken og et kunstgalleri, Råde Kunstforening

Les mer om park og rosehage her.

Kontakt oss

Sentralbord: 69 28 30 00
E-post: post@tomb.no
Internett: www.tomb.no
Telefax: 69 28 30 06
Internat/kjøkken: 69 28 30 30

Adr:
Tomb
Videregående Skole og landbruksstudier
Tomb
1640 RÅDE

 

Bionytt

ANSATTE

Administrasjon og kontor Vis
Astrid Langmoen Olsen
Rektor
astrid@tomb.no
Helge Brundtland
Inspektør
helge@tomb.no
Kate Hofsøy
Økonomi/regnskap
kate@tomb.no
Heidi Østby
Økonomi/regnskap
heidi@tomb.no
Hanne Tangen
Sekretær
post@tomb.no
Tor Arne Hustvedt
IKT/lærer
tor@tomb.no
Steinar Bernes
IKT
steinar@tomb.no
Rune Halvorsen
Vaktmester
rune@tomb.no
Kari-Mette Sundby
Informasjon og markedsføring/lærer
mette@tomb.no
 
Lærere og assistenter Vis
Hans Alvim
Lærer naturfag
hans@tomb.no
Egil Andersen
Assistent
egil@tomb.no
Hans Kristian Bakke
Assistent
hansk@tomb.no
Olav Barmen
Faglærer kjørtøy
olavb@tomb.no
Anne Brundtland
Lærer engelsk og norsk - bibliotekansvarlig
anne@tomb.no
Mari Engeland
Lærer i naturfag
mari@tomb.no
Lars Olav Freim
Lærer i skogbruk
lars@tomb.no
Tormod Gaustad
Assistent
tormod@tomb.no
Stein Grimsrud
Lærer i matematikk og geologi
stein@tomb.no
Ole Marius Grønlien
Lærer i økonomi + Tomb Fagskole
ole@tomb.no
Runo Haug
Lærer i matematikk
runo@tomb.no
Helge Heen
Faglærer - internatmedarbeider
helgeh@tomb.no
Torunn Båtvik
Lærer i historie/samfunnsfag og spes.ped
torunn@tomb.no
Knut Huseby
lærer i jordbruk og plantefag
knut@tomb.no
Kåre Øystein Høye
Faglærer i kjøretøy
oystein@tomb.no
Arne Høyås
Karriererådgiver - lærer i naturforvaltning
arne@tomb.no
Berit Jakobsen
Assistent
berit@tomb.no
Trond Jarlstad
Lærer i kroppsøving
trond@tomb.no
Inger-Helen Kiil Jenssen
Lærer i norsk og engelsk
Roar Johansen
Lærer i byggteknikk
roar@tomb.no
Jørgen Kvarme
Stallmester og faglærer i hest
jorgen@tomb.no
Knut Christen Mamen
Lærer i norsk og kristendom
mamen@tomb.no
Gunnar Moslått
Lærer i teknikk og industr. produksjon
gunnar@tomb.no
Gunnar Nilsen
Faglærer i byggteknikk
gunnarn@tomb.no
Monica Olsen

Per Håvar Moe Nevland
Lærer i husdyr
Dag E Sandli
Lærer i økonomi
dag@tomb.no
Tonje Haugeto Stang
Sosialrådgiver - lærer i kristendom og engelsk
tonje@tomb.no
Ole Kristian Unnerud
Faglærer i byggteknikk
olek@tomb.no
Oddbjørg Vastveit
Assistent
Ewa Wallin
Lærer i husdyr Tomb Fagskole
ewa@tomb.no
Morten Thomassen
Lærer i matematikk og kristendom
morten@tomb.no
Einar Østmo
Lærer i jord- og plantedyrking + Tomb Fagskole
einar@tomb.no
 
Internat Vis
Eileen Johansen
Kokk - kjøkkensjef
Grethe Gaustad
Internat-husmor
grethe@tomb.no
Turid Madsen
Kokk
Liv Sveung
kjøkken
Marit Grønli
kjøkken
Hilde Tømmerholen
Kjøkken
Lisbeth Grimstad
Kjøkken
Liv Wesnes
Renhold
Zita - Hong-Mei Luo
Renhold
Tone Nielsen
Renhold
Tove Pettersen
Renhold
 
Gårdsdrift Vis
Else Marie Viladsen - grisehus

else@tomb.no
Asbjørn Røyneberg
Fjøsmester
asbjorn@tomb.no
Svein Olstad
Instruktør fjøs
svein@tomb.no
Olav Røyneberg
Gårdsdrift, permisjon til 1/3- 14
olavr@tomb.no
Arne Juvkam
Grisehus og sagbruk
arnej@tomb.no
 
Tomb Videregående skole og landbruksstudier
Adr: Tomballeen 7, 1640 Råde | E-post: post@tomb.no | Tlf: 69 28 30 00 | Fax: 69 28 30 06 | Gavekonto: 3000.18.62185
Ansv. redaktør: Kari Mette Sundby |  Illustrasjonsfoto på nettsiden: Fredrik Arff | FRONTER | iSkole
Info in English