Mange muligheter på Tomb

Opplev Tomb slik elevene gjør det

 

Hesten i ANNO er UNO fra TOMB

 

Mange 10. klassinger på TOMB-CAMP

 

Feller trær i kulda

 

Miljøtiltak endte i tiltale

 

Kjøkkenvogna til Høkeren i ANNO tilhører Tomb

Klikk for å se
mer nytt

 
<
>
 

Dette skjer på tomb

Skolerute 2015-2016 18.01 Nye kurs i spansk og zumba 06.04 NM i skogbruk for videregående ... 24.06 Jubilanthelg juni 2016

Tombbutikken

<span>T-</span><span>sk</span><span>jo</span><span>rte</span>
kr 160,-
T-skjorte
<span>T-</span><span>sk</span><span>j</span><span>ort</span><span>e</span>
kr 160,-
T-skjorte
<span>T</span><span>-sk</span><span>j</span><span>ort</span><span>e</span>
kr 160,-
T-skjorte
<span>Tur</span><span> </span><span>/ s</span><span>k</span><span>ol</span><span>es</span><span>ek</span><span>k</span>
kr 200,-
Tur / skolesekk